Alla
Biologi
Engelska
Filosofi
Finska
Främmande språk
Fysik
Geografi
Historia
Hälsokunskap
Kemi
Läromedel för yrkesutbildning
Matematik
Modersmål
Musik
Psykologi
Religion
Samhällslära
Övrigt
Alla
Säljes
Köpes
Säljes
Magazin.de 2
Säljer Magazin.de 2 tyskaboken, för 15€ och kan även posta den. Ta gärna kontakt via WhatsApp; 0401508997.
27.11
Kyra Vaajakari
Säljes
Språkets värld
Säljer språkets värld.
Utgivningsår 2013.
Utmärkt skick.
15 euro.
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Abi samhällslära
Säljer boken Abi samhällslära. Schildts & Söderströms.
Utgivningsår 2016.
Utmärkt skick.
10 euro.
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Abi Historia
Säljer boken Abi Historia. Schildts & Söderströms.
Utgivningsår 2012.
Utmärkt skick
10 euro
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Abi, Kortmatematik + facit
Säljer abiboken för kortmatematik och dess facit. Schildts.
Utgiven 2011.
Utmärkt skick.
15 euro.
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Puls, kurs 1
Säljer boken Puls, Hälsans byggstenar. Otava.
Utmärkt skick.
Utgivningsår 2015.
10 euro.
Kan avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Öppna frågor 1 & 3
Säljer Öppna frågor 1, Introduktion till filosofiskt tänkande & 3, Kunskap och verklighet.
Utmärkt skick.
Utgivningsår 2008.
10 euro.
Kan avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Samhället, Kurs 1
Säljer Samhället, Kurs 1.
Schildts & Söderströms.
Utmärkt skick.
15 euro.
Utgivningsår 2014
26.11
Isabella Odom
Säljes
Kulturspår, Hi 4
Säljer boken Kulturspår, En europeisk världsbild växer fram. Schildts & Söderströms.
15 euro.
Utmärkt skick.
Utgivningsår 2018.
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Självständighet? Finlands nyare historia
Säljer boken Självständighet, Finlands nyare historia, Schildts & Söderströms.
Utmärkt skick.
15 euro.
Utgivningsår 2018.
Avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Integration
Säljer boken Integration, Finland, Europa och världen i förändring.
15 euro
Utgivningsår 2017.
Kan avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Fysik 2-6
Säljer böckerna Fysik:
Fysik 2, Värme
Fysik 3, Vågrörelse
Fysik 4, Rörelselagarna
Fysik 5, Rotation och Gravitation
Fysik 6, Elektricitet
15 euro st.
Schildts utgivna år 2007.
Utmärkt skick.
Kan avhämtas i Helsingfors.
26.11
Isabella Odom
Säljes
Insikt 1
Säljes Insikt 1 för psykologins första kurs. Ta kontakt via WhatsApp; 0401508997
24.11
Kyra Vaajakari
Säljes
Etik 2 Öppna frågor
Etik 2 Öppna frågor, Schildts&Söderströms. ISBN978-951-52-39389. Som ny, inga anteckningar. Pris 15€.
24.11
Nina
Säljes
OVI AUKI 1
A-finska OVI AUKI 1, Schildts&Söderströms. ISBN 9789 5152 3931 0. Ca 10 uppgifter ifyllda, i övrigt helt orörd.
22.11
Nina
Säljes
KE1 Kemi överallt
KE1 Kemi överallt, schildts&Söderströms. ISBN 978-951-52-3901-3. Som ny, inga anteckningar
22.11
Nina
Säljes
Ge1 och Ge2 zenit
15 € styck
21.11
Peter Rönnberg
Säljes
Re1 Religionens mångfald
plastad, 15€
21.11
Peter Rönnberg
Säljes
Ke1 kemi överallt
Plastad och i gott skick, 15€
21.11
Peter Rönnberg
Säljes
INTEGRATION
Gymnasie-samhällslära kurs 3 INTEGRATION, Schildts&Söderströms. Boken är i utmärkt skick, inga anteckningar. iSBN 9789515242105. pris 15€.
20.11
Nina