Alla
Biologi
Engelska
Filosofi
Finska
Främmande språk
Fysik
Geografi
Historia
Hälsokunskap
Kemi
Läromedel för yrkesutbildning
Matematik
Modersmål
Musik
Psykologi
Religion
Samhällslära
Övrigt
Alla
Säljes
Köpes
Säljes
Integration
SL3 (europakunskap) bok. Oanvänd. 6€.
26.05
Katariina
Säljes
Ekonomin
Samhällslära kurs 2. Oanvänd. 8€.
26.05
Katariina
Säljes
Samhället 1
Samhällslära kurs 1. Oanvänd. 8€.
26.05
Katariina
Säljes
Lagkunskap för gymnasiet
Oanvänd. 10€
26.05
Katariina
Säljes
Labyrint 1
Helt ny, har inte använts. 7€
26.05
Katariina
Säljes
Ma4 Lång
15€
16.05
Josefin
Säljes
Labyrint 2
5€
16.05
Josefin
Säljes
J’aime 2
Ifylld, men i bra skick
35€
16.05
Josefin
Säljes
Coda 1
Musiken och jag. Rolf Danielsson och Marina Lindholm. 3€
06.05
Tessa
Säljes
Kemi 1
Människans kemi och kemin i livsmiljön. 3€
06.05
Tessa
Säljes
Psykologi för gymnasiet 1
3€
06.05
Tessa
Säljes
Bios 1
Organismernas värld.
3€
06.05
Tessa
Säljes
Hälsa 1
Hälsokunskapens grunder.
3€
06.05
Tessa
Säljes
Zenit 4
Gamla läroplanens bok, borde ännu kunna användas. 3€
06.05
Tessa
Säljes
Särmä, tehtäviä 6
Inte använd, 3€
06.05
Tessa
Säljes
Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus
20€
06.05
Tessa
Säljes
Samhället 1
Bra skick. 3€
EU-basfakta bok kan fås med på köpet
06.05
Tessa
Säljes
Labyrint 1,2
Bra skick. 3€
06.05
Tessa
Säljes
Voilà 2, 3
Franska. Har haft anteckningar i sig. 3€
06.05
Tessa
Säljes
Profiles 2,4 och 7
Har haft anteckningar i sig.
3€
06.05
Tessa