Alla
Biologi
Engelska
Filosofi
Finska
Främmande språk
Fysik
Geografi
Historia
Hälsokunskap
Kemi
Läromedel för yrkesutbildning
Matematik
Modersmål
Musik
Psykologi
Religion
Samhällslära
Övrigt
Alla
Säljes
Köpes
Säljes
billiga böcker
Matematik:
Sigma 1 Uttryck och ekvationer 10€.
Sigma 2 Geometri 10€.
Sigma 3 Matematiska modeller 1 10€.
Sigma 4 Matematisk analys 10€.
Sigma 6 Matematiska modeller 2 10€.
Sigma 8 Matematiska modeller 3 10€.
40 Pitkä matematiikka 10€

Modersmål:
Bokskogen 10€.
Språkets värld 10€

Engelska:
Abi Engelska 5€.
Modern engelsk grammatik 5€

Geografi:
Zenit GE1 Den blå planeten 5€.
Zenit GE2 En gemensam värld 5€.
Zenit GE3 Riskernas värld 5€.
Zenit GE4 Regionstudier 5€.

Psykologi:
Psykologi för gymnasiet kurs:
1 Psykologins grunder 5€
4 Känslor, motiv och tänkande 5€
5 Personlighet och psykisk hälsa 5€.

Psykologi för gymnasiet 1 5€
Psykologi för gymnasiet 2 5€

Livsåskådningskunskap:
Dialog 1 Ett gott liv 5€
Dialog 2 Kunskap och världsbild 5€
Dialog 3 Individen och samhället 5€

Historia:
Labyrint 1 10€
Finlands historia 5€

Biologi:
Bios 1 10€
Bios 2 10€
Bios 3 10€

Samhällslära
Abi smahällslära 10€
Eu-basfakta 5€

Finska:
Lukion Peruskielioppi 10€
Kasvotusten kurs 5 5€
Käsikirja Äidinkieli ja kirjallisuus 15€13.02
Thyra
Säljes
Billiga böcker
Modesmål:
Bokskogen 10e
Skriv och skriv vidare: Vägar till texten 10e
Språkets värld 10e
Knixar med skriveri 10e

Engelska:
Abi Engelska 5e

Tyska:
Panorma Deutsch kurs 3:Übungen 5e

Kort matematik:
Kort matematik 1: Uttryck och ekvationer 5e
Kort matematik 2: Geometri 5e
Kort matematik 3: Matematiska modeller 1 5e
Kort matematik 4: Matematisk analys 5e
Kort matematik 5: Statistik och sannolikhet 5e
Kort matematik 6: Matematiska modeller 2 5e
Sigma 7: Ekonomisk matematik 10e
Kort matematik 9: Repetion 5e
Lång matematik:
Ellips 1 5e

Historia:
Skeden i Finlands historia 5e
Orient 5e
Internationella relationer 5e

Samhällslära:
Arbete och pengar 5e
Staten och individen 5e

Geografi:
Riskernas och möjligheternas värld 5e
En gemensam värld 5e
Regionstudier 5e

Böckerna finns i Helsingfors, men kan även postas för extrakostnad
14.01
Jonatan L