Frågor & svar

Vilka böcker tas emot?
All kurslitteratur för andra stadiet.

Får jag sälja min dator/miniräknare här på sidan?
Nej, skolbok.fi –portalen är endast öppen för böcker.

Får jag sälja gamla böcker/böcker som hör till en tidigare läroplan?
Vi rekommenderar att du säljer böcker som är aktuella och faller inom de nuvarande kursramarna. Dessa finns det sannolikt en högre efterfrågan på!

Hur ska transaktionen av boken/pengarna ske?
Skolbok.fi är endast en portal, en möjlighet. Vi tar inget ansvar för varken själva penning- eller boktransaktionen. Det säkraste är dock rekommenderat brev eller postförskott, då mottagaren betalar när paketet kommit fram.

Jag vill inte längre sälja min bok – vad ska jag göra?
Sök upp e-postet du fick då du laddade upp din bok. Klicka på länken under ”Du kan i fortsättningen uppdatera din information via denna länk”. Skriv på sidan som följer in spam-filter nummer och klicka sen på spara. På nästa sida kan du trycka ”avaktivera” så ändras annonsen till ”såld”.

 

 

Hur länge finns min annons kvar på sajten?
Annonsen är publicerad i sju veckor.

Kan man reklamera ett köp?
Om du vill klaga på själva köpet kan skolbok.fi inte göra något – ta kontakt direkt med säljaren. Kom alltid ihåg att noggrant utreda bokens skick på förhand så undviker du eventuella överraskningar!

Kurssiffran stämde inte överens med boken, vad ska jag göra?
I olika delar av landet kan kursernas ordning variera, trots att innehållet är detsamma. Dubbelchecka därför alltid bokens titel, författare, utgivningsår och upplaga innan själva köpet!