Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kaserngatan 1 D 65-66
00140 Helsingfors
Tfn (09) 644 881
E-post: kansliet@skolungdom.fi
www.skolungdom.fi


Förbundet Hem och Skola i Finland
Nylandsgatan 17 D
00120 Helsingfors
Tfn (09) 5657 770
E-post: hemochskola@hemochskola.fi
www.hemochskola.fi