skolbok.fi är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Hem och Skola.

 

Finland Svenska Skolungdomsförbund FSS

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f. är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund, man kunde kalla oss svenskspråkiga skolungdomars fackförbund. Våra medlemmar går i grundskolans övre årskurser (åk 7-9) och på andra stadiet, alltså i folkhögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.
FSS viktigaste uppgift är att bevaka skolungdomens rättigheter. Vi för skolungdomars talan och jobbar benhårt för att skolungdomens åsikter tas i beaktande. FSS fungerar såväl på nationell som på internationell nivå, både på gräsrotsnivå ute på fältet i skolorna och i de salar där beslut som berör skolungdomar tas. Vi finns till för er, skolungdomar – av unga för unga.


 

 

 

Hem och Skola

Hem och Skola är ett samarbetsforum för föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga skolorna i Finland sedan år 1969. Hem och Skola arbetar för att skoleleverna ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Målet är en skola som är öppen mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Hem och Skola vill stärka:
* en positiv dialog mellan hemmet och skolan
* kontakten mellan föräldrar
* ett positivt förhållningssätt till skolan

Föreningarna, som är cirka 230 till antalet, är knutna till skolorna. De engagerar föräldrarna till samarbete kring barnens skolgång.