Begagnade skolböcker hittar nya ägare på skolbok.fi

I ett land där utbildningen sägs vara gratis känns skolböckerna i många familjer som en ganska stor kostnad - det är elever och föräldrar överens om. De familjer som har barn i någorlunda samma ålder kan ofta återanvända böckerna inom familjen. I vissa skolor har små skolboksbanker upprättats. Det är emellertid fortfarande långt från alla läroanstalter som har en självklar och välfungerande återanvändningsmekanism. Det är därför en portal för köp, sälj och byte av skolböcker, skolbok.fi, har lanserats av Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och Förbundet Hem och Skola i Finland.

Skolbok.fi:s skapare påpekar att det ofta sägs att den finländska skolan är gratis, men kostnaderna för en hel gymnasietid kan uppgå till 1500€ för en enskild elev. Utgifter för skolböcker utgör en stor del av den summan och är därför en omfattande belastning för vissa familjer.

 

 

Skolbok.fi är en nationell nätportal där annonseringen är gratis och riktar sig till privatpersoner, alltså till de finlandssvenska skoleleverna och deras föräldrar. På sajten förmedlas endast skolböcker. Förbunden åtar sig inget ansvar för själva penga- eller boktransaktionen, utan erbjuder enbart ett gratis forum för köp- och säljverksamhet. Förutom att portalen möjliggör ett större och mångsidigare utbud än en enskild skola kan åstadkomma är den dessutom en uppmuntran till miljövänlighet. Skolböcker kan med fördel återanvändas.

Idén kom i själva verket från en förälder - HoS och FSS ser det som mycket naturligt att samarbeta i frågan i och med att det ofta är föräldrarna som köper böcker åt sina barn, medan skolungdomarna är de som behöver dem.